تبلیغات
رموز و اسرار - رمز بازی sims 2

رمز بازی sims 2

یکشنبه 4 مرداد 1388 08:08 ب.ظ

نویسنده : hesan 061 m.2

نتیجه

کد

خارج شدن از چیت کنسول

exit

Expand کنسول

Expand

دارایی را 1000 واحد افزایش میدهد

Kashing

دارایی را 10000 واحد افزایش میدهد

Rosebud

دارایی را 50000 واحد افزایش میدهد

Motherlode

کاهش گرافیک بازی برای زیاد شدن سرعت بازی

Vsync on/off

Lest you know if any patchs are install

Autopatch on/off

نمایش تمام کدها

Help -all

Turns aging on and off

Aging on/off

Turns off facial bounding limitations

Faceblendlimits

تمام همسایه ها را پاک می کند

Deleteallcharacters

Toggles between tow terrain types

Terrain type
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -