تبلیغات
رموز و اسرار - رمز commandos3

رمز commandos3

یکشنبه 4 مرداد 1388 08:26 ب.ظ

نویسنده : hesan 061 m.2

 SHIFT + X

 محل انتخاب تکاور در زیر نشان گر 

CTRL + I

 شکست ناپذیری  

CTRL + V  

 نامریی بودن  

 CTRL+Menha

نمایش ارزیابی سرعت 

CTRL + SHIFT + N  

 ماموریت بعدی 

 CTRL + SHIFT + X

نابودی همه دشمنان
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -