تبلیغات
رموز و اسرار - جنگ خدایان

جنگ خدایان

شنبه 3 مرداد 1388 07:32 ب.ظ

نویسنده : hesan 061 m.2
تو ضیحات Code
1000 غذا JUNK FOOD NIGHT
1000 طلا ATM OF EREBUS
1000 چوب TROJAN HORSE FOR SALE
شهاب سنگ BAWK BAWK BOOM
قدرتمند ساختن خودمان DIVINE INTERVENTION
ساختن سریع L33T SUPA H4X0R
سریع کرگدن ثروتمند شود WUV WOO
چنگال بچه TINES OF POWER
باز شدن تمام نقشه LAY OF THE LAND
پنهان کردن نقشه UNCERTAINTY AND DOUBT
لیزر O CANADA
آذرخش زدن  WRATH OF THE GODS
بسیار میمون I WANT TEH MONKEYS!!!!!
حداکثر طرفداری کردن MOUNT OLYMPUS
خدای جدید PANDORAS BOX
شب IN DARKEST NIGHT
آب قرمز RED TIDE
نشان دادن همه حیوانات روی نقشه SET ASCENDANT
آهسته پایین آمدن CONSIDER THE INTERNET
قهرمان کوچک لشگر ISIS HEAR MY PLEA
تبدیل انمیس به بزغاله GOATUNHEIM
تنهایی میتوان همه آبها را حرکت داد CHANNEL SURFING
توت دادن درختان FEAR THE FORAGE
بردن بازی THRILL OF VICTORYدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -